top of page
 • bez časového omezení
  Web
  Obsah webináře vychází zejména z aktuálně platné a účinné legislativy, která zásilkový výdej upravuje. Zmíní však i aktuální stanoviska SÚKL, která v této věci vydal, a rovněž aktuální příklady z praxe, zejména pokud jde o zásilkový výdej (resp. donáškovou činnost) Rx léčivých přípravků.
 • bez časového omezení
  web
  Co se na webináři dozvíte? → Co je postmarketingové sledování a vigilance → Jaké nové požadavky stanovuje MDR → Jak vypadá proces a plánování PMS → Jak sbírat a vyhodnocovat data v rámci PMS
 • bez časového omezení
  web
  Dozvíte se co představuje systém UDI, jaké jsou v této oblasti povinnosti, v jaké formě se bude UDI používat, jaká je základní koncepce databáze EUDAMED a jakou roli v ní sehrává systém UDI a kdy začít s přípravou na splnění Vašich povinností, abyste vše stihli v požadovaných termínech.
 • bez časového omezení
  web
  Webinář vás seznámí s přelomovým nařízením EU o zdravotnických prostředcích (MDR).
 • 15. dubna 2021 - 14:30
  Webinář
  Připravujeme další kolo úspěšného webináře. Navíc bude doplněn o změny v oblasti reklamy na zdravotnické prostředky
 • 15. dubna 2021 - 15:30
  Webinář
  15. dubna 2021 - 15:30
  Webinář
  Dozvíte se co představuje systém UDI, jaké jsou v této oblasti povinnosti, v jaké formě se bude UDI používat, jaká je základní koncepce databáze EUDAMED a jakou roli v ní sehrává systém UDI a kdy začít s přípravou na splnění Vašich povinností, abyste vše stihli v požadovaných termínech.
 • 20. 5. 2021 13:30 – 14:30
  Webinář
  Při zajišťování zásilkového výdeje léčiv musí lékárna splnit celou řadu zákonných povinností. S ohledem na současnou pandemickou situaci lékárny také stále častěji řeší možnosti výdeje Rx mimo prostory lékáren. Jaké jsou aktuální možnosti?
 • 18. 5. 2021 14:30 – 15:30
  webinář
  18. 5. 2021 14:30 – 15:30
  webinář
  Další ze série oblíbených webinářů, které pořádá společnost eno.care ve spolupráci s AGCP a eLegal. Dozvíte se na něm informace o postmarketingovém sledování a vigilanci. Primárně je určen pro výrobce a zplnomocněné zástupce ZP.
 • 19. 11. 2020 10:00
  Webinář
  Příští rok bude ve znamení zásadních změny na trhu zdravotnických prostředků. Začne platit přelomové nařízení EU o zdravotnických prostředcích (MDR), na které se firmy musí stihnout v následujících měsících připravit. Během jedné hodiny vás srozumitelně provedeme vším, co potřebujete vědět.
bottom of page