top of page

Úvod do problematiky UDI a EUDAMED

Dozvíte se co představuje systém UDI, jaké jsou v této oblasti povinnosti, v jaké formě se bude UDI používat, jaká je základní koncepce databáze EUDAMED a jakou roli v ní sehrává systém UDI a kdy začít s přípravou na splnění Vašich povinností, abyste vše stihli v požadovaných termínech.

Čas a místo

15. dubna 2021 - 15:30

Webinář

Sdílet událost

bottom of page