top of page

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost eno.care GCP s.r.o., IČ 08124116, se sídlem Sokolovská 695/115b, Karlín, 186 00 Praha (dále také jen „eno.care GCP“) je potěšena Vaší návštěvou na našich webových stránkách i zájmem o naše vzdělávací akce. Ochranu soukromí a Vašich soukromých údajů bereme velmi vážně a chtěli bychom, abyste se při návštěvě našich internetových stránek cítili bezpečně. Osobní údaje, které získáváme prostřednictvím našich aktivit, jsou zpracovávány v souladu s právními předpisy, zejména Nařízením EU 2016/679 GDPR a § 9 a § 11 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

 

Webové stránky společnosti eno.care GCP mohou obsahovat odkazy na webové stránky jiných poskytovatelů, na něž se toto prohlášení o ochraně údajů nevztahuje.

Získávání a zpracování osobních údajů

Při návštěvě našich webových stránek ukládají naše webové servery standardně údaje o Vámi používaných prohlížečích a operačních systémech, o webových stránkách, z nichž k nám vstupujete, o webových stránkách, které u nás navštěvujete, či o datu Vaší návštěvy. Z bezpečnostních důvodů, např. pro identifikaci útoků na naše webové stránky, a to po dobu sedmi dnů, se ukládá také údaj o IP adrese, která vám byla přidělena Vaším poskytovatelem internetového připojení.

S výjimkou IP adresy jsou osobní údaje ukládány pouze v případě, svěříte-li nám je pro případ smluvního plnění či jiného důvodu, např. v rámci registrace, ankety, soutěže nebo ze zákonných důvodů.

Užívání a předávání osobních údajů, spojitost s konkrétním účelem

Společnost eno.care GCP používá Vaše osobní údaje pro účely technické správy webových stránek, administraci zákazníků, produktové činnosti, plnění smlouvy a marketingové účely vždy pouze v nezbytně nutném rozsahu daným účelem zpracování Vašich údajů.

 

V rámci internetových stránek je možno uzavírat smlouvy s dalšími subjekty, které mohou vůči Vám vystupovat jako správci osobních údajů. eno.care GCP těmto subjektům předává Vaše osobní údaje pouze za předpokladu existence smluvního vztahu mezi Vámi a tímto subjektem, který toto předávání předpokládá.

Předávání osobních údajů státním institucím a úřadům probíhá pouze v souladu s právními předpisy či na základě plnění smlouvy, kterou jsme s Vámi uzavřeli. S našimi zaměstnanci či obchodními partnery jsme uzavřeli dohody o důvěrnosti těchto údajů a zpracovatelské doložky dle právních předpisů.

Možnost volby

Subjekt údajů má možnost volby/rozhodování o svých osobních údajích. Pokud chcete uplatnit Vaše rozhodovací práva, zašlete požadavek písemně na naši emailovou adresu: info@enocare.cz

Vašimi právy jsou zejména:      
  • právo na přístup k osobním údajům, právo na informace

  • právo na výmaz, tj. právo být zapomenut

  • právo na opravu

  • právo na omezení zpracování, resp. vznést námitku vůči zpracování

  • právo na přenositelnost údajů

Právo na informace

V případě dotazů k tématu zpracování Vašich osobních údajů se na nás můžete obrátit prostřednictvím e-mailu: info@enocare.cz

bottom of page