top of page

Aktuální informace k legislativě zdravotnických prostředků

Vládní návrh zákona o zdravotnických prostředcích - Sněmovní tisk 696


Poslanecká sněmovna postoupila dne 4. 1. 2021 návrh zákona Senátu jako tisk 32/0.


Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů - Sněmovní tisk 697


Poslanecká sněmovna postoupila dne 4. 1. 2021 návrh zákona Senátu jako tisk 33/0.Comments


bottom of page