top of page

Novinky k legislativním procesům k ZP

Přinášíme vám přehled právních aktualit týkajících se aktuálního stavu legislativního procesu některých návrhů zákonů, jejichž přijetí by mělo významný dopad v oblasti zdravotnictví a tématu zdravotnických prostředků.


Bedlivě pro vás sledujeme aktuální vývoj týkající se návrhu zákona o zdravotnických prostředcích a novely zákona o zdravotnických prostředcích, jejichž legislativní proces se v současné době dal opět do pohybu.

1. Návrh zákona o zdravotnických prostředcích (sněmovní tisk č. 696) Jedná o adaptační předpis k evropskému nařízení o zdravotnických prostředcích ( MDR). Cílem těchto předpisů je úprava národní legislativy s ohledem na úpravu obsaženou v přímo použitelném nařízení. Tento návrh již prošel druhým čtením, byl také projednán Garančním Výborem pro zdravotnictví. Při projednávání tohoto sněmovního tisku se řešily především podané pozměňovací návrhy. Jeden z pozměňovacích návrhů k tomuto tisku obsahuje mimo jiné návrh komplexní úpravy elektronizace předepisování poukazů na zdravotnické prostředky.

2. Novela zákona o zdravotnických prostředcích (sněmovní tisk č. 697) V tomto případě se jedná o úpravu národní legislativy in vitro diagnostických zdravotnických prostředcích. I zde jsou předloženy pozměňovací návrhy a jedním z nich změna zákona o regulaci reklamy v podobě zakotvení zákazu reklamy na výrobky, která cílí na zdraví, a které nejsou léčivými přípravky, zdravotnickými prostředky či zdravotnickými prostředky in vitro. Zároveň na základě tohoto návrhu by mělo dojít k omezení odpovědnosti šiřitele takovéto reklamy.

I přesto, že oba pozměňovací návrhy prošly druhým čtením a Garanční Výbor pro zdravotnictví ve svém usnesení dal doporučující stanovisko, bude záležet, jaký postoj zaujmou poslanci ve třetím čtení.

Další řádná schůze Výboru pro zdravotnictví by se měla konat v termínu 9. 12. 2020. O dalších aktualitách vás budeme i průběžně informovat.
bottom of page