Záznamy z proběhlých událostí

 • Záznam z webináře Povinnosti lékáren při zajišťování zásilkového výdeje
  bez časového omezení
  Web
  Obsah webináře vychází zejména z aktuálně platné a účinné legislativy, která zásilkový výdej upravuje. Zmíní však i aktuální stanoviska SÚKL, která v této věci vydal, a rovněž aktuální příklady z praxe, zejména pokud jde o zásilkový výdej (resp. donáškovou činnost) Rx léčivých přípravků.
 • Záznam z webináře Postmarketingové sledování podle MDR
  bez časového omezení
  web
  Co se na webináři dozvíte? → Co je postmarketingové sledování a vigilance → Jaké nové požadavky stanovuje MDR → Jak vypadá proces a plánování PMS → Jak sbírat a vyhodnocovat data v rámci PMS
 • Záznam z webináře Úvod do problematiky UDI a EUDAMED
  bez časového omezení
  web
  Dozvíte se co představuje systém UDI, jaké jsou v této oblasti povinnosti, v jaké formě se bude UDI používat, jaká je základní koncepce databáze EUDAMED a jakou roli v ní sehrává systém UDI a kdy začít s přípravou na splnění Vašich povinností, abyste vše stihli v požadovaných termínech.
 • Záznam z webináře 2021: Změny na trhu zdravotnických prostředků
  bez časového omezení
  web
  Webinář vás seznámí s přelomovým nařízením EU o zdravotnických prostředcích (MDR).