top of page

Vážení klienti, zde si můžete zakoupit přístup k záznamu z webináře na téma Povinnosti lékáren při zajišťování zásilkového výdeje léčivých přípravků. Poté, co uhradíte příslušnou částku, video se zpřístupní. Do e-mailu zároveň obdržíte link odkazující na záznam pro pozdější použití. Děkujeme, že nás podporujete a díky zakoupení zpoplatněných záznamů nám umožňujete realizovat další webináře. 

 

Pokud budete potřebovat k platbě vystavit fakturu, napište nám prosím na info@enocare.cz 

Obsah webináře vychází zejména z aktuálně platné a účinné legislativy, která zásilkový výdej upravuje. Zmíní však i aktuální stanoviska SÚKL, která v této věci vydal, a rovněž aktuální  příklady z praxe, zejména pokud jde o zásilkový výdej (resp. donáškovou činnost) Rx léčivých přípravků.

Co se na webináři dozvíte?

Jaké léčivé přípravky může lékárna nabízet v rámci zásilkového výdeje?

Mohou být tímto způsobem nabízeny léčivé přípravky vázané na lékařský předpis?

 Kdo zodpovídá za jakost léčivých přípravků v rámci zásilkového výdeje?​

 Může pacient vrátit léčivý přípravek získaný formou zásilkového výdeje?

Povinnosti lékáren při zajišťování zásilkového výdeje
Sledujte ukázku
Koupit 890 Kč
bottom of page