top of page

Záznam z webináře Úvod do problematiky UDI a databáze EUDAMED

cena 390 Kč

Vážení klienti, zde si můžete zakoupit přístup k záznamu z webináře na téma Úvod do problematiky UDI a databáze EUDAMED. Poté, co uhradíte příslušnou částku, video se zpřístupní. Do e-mailu zároveň obdržíte link odkazující na záznam pro pozdější použití. Děkujeme, že nás podporujete a díky zakoupení zpoplatněných záznamů nám umožňujete realizovat další webináře. Pokud budete potřebovat k platbě vystavit fakturu, napište nám prosím na info@enocare.cz 

Co se na webináři dozvíte?

co představuje systém UDI,

jaké povinnosti v této oblasti vyplývají z nařízení EU o zdravotnických prostředcích (MDR),

v jaké formě se bude UDI používat,

jaká je základní koncepce databáze EUDAMED a jakou roli v ní sehrává systém UDI,

kdy začít s přípravou na splnění Vašich povinností, abyste vše stihli v požadovaných termínech

 

Pro koho se webinář hodí?

výrobce ZP

zplnomocněné zástupce

distributory ZP

dovozce ZP

Úvod do problematiky UDI a databáze EUDAMED
Sledujte ukázku
Koupit 390 Kč
bottom of page