top of page

Záznam z webináře Povinnosti lékáren při zajišťování zásilkového výdeje

Obsah webináře vychází zejména z aktuálně platné a účinné legislativy, která zásilkový výdej upravuje. Zmíní však i aktuální stanoviska SÚKL, která v této věci vydal, a rovněž aktuální příklady z praxe, zejména pokud jde o zásilkový výdej (resp. donáškovou činnost) Rx léčivých přípravků.

Čas a místo

bez časového omezení

Web

Sdílet událost

bottom of page